KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

 

Giới thiệu sơ lược về Khoa:


Khoa Đào tạo Thường xuyên được thành lập theo Quyết định số 23/2009/QĐ-CTHĐQT ngày 02/7/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Tây Đô, với chức năng Tham mưu giúp Hiệu trưởng về phát triển đào tạo thường xuyên bao gồm: mở rộng quy mô ngành nghề, cơ sở liên kết, số lượng sinh viên cho các hệ Vừa làm vừa học; Đào tạo liên thông; Hoàn chỉnh kiến thức; Văn bằng hai; Từ xa và các Khóa bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn, đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên để đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Làm đầu mối phối hợp với các Khoa chuyên môn, Phòng chức năng, các Cơ sở liên kết và thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Trường về: Thi tuyển sinh, tốt nghiệp, mở lớp, ngành hệ giáo dục thường xuyên, đảm bảo tiến độ, kế hoạch giảng dạy, học tập, thi hết môn, hết học kỳ, thanh kiểm tra về cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện giảng dạy học tập, chất lượng đào tạo, khen thưởng, kỷ luật...
Từ khi thành lập đến nay Khoa đã thực hiện liên kết đào tạo với các trường: Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia, Đại học Đà Lạt, Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Miền Nam đào tạo vừa học vừa làm, văn bằng hai và Liên thông các trình độ.

-  Tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông, vừa làm vừa học gần 4.500 sinh viên, gồm các ngành kinh tế, kỹ thuật và khối ngành sức khỏe.

-  Tổ chức đào tạo kỹ năng mềm hơn 5.830 học viên, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn hơn 380 học viên.

 

anhkhoa

Bộ máy tổ chức Khoa:
1. Ts. Trần T. Kiều Trang – Phó Trưởng khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2. Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chuyên viên
Email: nttmai@tdu.edu.vn


3. Phạm Thị Phi Oanh – Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4. Nguyễn Thị Thi – Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

 

Go to top