Khoa Đào tạo Thường xuyên – Trường Đại học Tây Đô

Địa chỉ: Số 68 Lộ Hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 07103 831891 - 2232008

Đóng góp ý kiến

Go to top