LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NGÀNH DƯỢC

VÀ TC - ĐH ĐIỀU DƯỠNG

NGÀY THI

GIỜ THI

MÔN THI

08/7/2017

8g00

Sinh hoạt quy chế dự thi

13g00

Thi môn cơ bản

09/7/2017

7g00

Thi môn cơ sở ngành

13g00

Thi môn chuyên ngành

NGÀY CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 20/7/2017 (DÁN TẠI BẢNG THÔNG BÁO CỦA KHOA HOẶC TRÊN WEBSITE CỦA KHOA)

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học tại Khoa Đào tạo Thường Xuyên (dự kiến) từ 20/7/2017 đến 28/7/2017.

 

Kết quả hình ảnh cho lịch thi

Go to top