LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CÁC NGÀNH

NGÀY THI

GIỜ THI

MÔN THI

22/4/2017

8g00

Sinh hoạt quy chế dự thi

13g00

Thi môn cơ bản

23/4/2017

7g00

Thi môn cơ sở ngành

13g00

Thi môn chuyên ngành

NGÀY CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN: 11/5/2017 (DÁN TẠI BẢNG THÔNG BÁO CỦA KHOA HOẶC TRÊN WEBSITE CỦA KHOA)

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển và nộp hồ sơ nhập học tại Khoa Đào tạo Thường Xuyên từ 11/5/2017 đến 22/5/2017.

Ngày nhận đơn phúc khảo từ 11/5/2017 đến hết ngày  16/5/2017.

Ngày công bố kết quả phúc khảo: 19/5/2017.

Kết quả hình ảnh cho lịch thi

Go to top