Lưu ý: Các thí sinh chưa hoàn tất đầy đủ hồ sơ dự thi trước ngày 15/11/2016 thì không được tham gia kỳ thi tuyển sinh ngày 26,27/11/2016.

- Các học viên vui lòng đi ôn thi đúng theo danh sách lớp và đem phiếu thu để nhận tài liệu. 

- Đối với các học viên học Liên thông Cao đẳng - Đại học ngành Dược không có tên trong danh sách cả 2 lớp sẽ vào ôn thi phòng F4-10 lớp 2B.

 

anh ava

Go to top