THÔNG BÁO

anh ava  

Nhằm đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ trong việc xử lý và phân tích số liệu và viết các báo cáo nghiên cứu, đặc biệt là với các công trình nghiên cứu quốc tế, luận văn tiến sĩ, và nghiên cứu ứng dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng cao bằng phần mềm SPSS các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp.
1. Đối tượng tham gia:
• Sinh viên, thạc sĩ làm tiểu luận, khóa luận, luận văn.
• Cán bộ, nhân viên muốn tiếp cận và hiểu sâu về phân tích dữ liệu thống kê, phục vụ công việc tại đơn vị.
2. Nội dung, thời gian và học phí:
2.1. Nội dung:
• Tổng quan phân tích dữ liệu bằng SPSS;
• Kiến thức cơ bản trong thống kê, giới thiệu phương pháp phân tích dữ liệu: Phương pháp thăm dò (thống kê mô tả) và phương pháp khẳng định (thống kê suy diễn);
• Mã hóa - nhập dữ liệu và làm sạch dữ liệu;
• Các công cụ phân tích thống kê mô tả: Phân tích bảng chéo, phân tích câu hỏi có nhiều sự lựa chọn. . .
• Bài toán đánh giá sự khác biệt về trung bình giữa hai mẫu độc lập;
• Bài toán đánh giá sự khác biệt về trung bình từ nhiều mẫu độc lập (Phân tích phương sai);
• Phân tích tương quan và phân tích hồi qui;
• Một số phương pháp kiểm định phi tham số: Kiểm định dấu (Sign Test); Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon; Kiểm định Mann-Whiney; Kiểm định Kruskal – Wallis,. . .
• Kiểm định độ tin cậy của thang đo với Cronback Alpha.
• Kiểm định độ giá trị của thang đo với phân tích nhân tố khám phá (EFA).
2.2. Thời gian: 40 tiết
2.3. Học phí: 1.000.000 đồng/khóa.
3. Giảng viên: Giảng viên, Chuyên gia định lượng đang làm công tác thực tế, am hiểu chuyên sâu giàu kinh nghiệm thực tiễn tại TP.HCM phụ trách.
4. Khai giảng: ngày 25/6/2016. Học vào Thứ 7 và chủ nhật.
5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường Đại học Tây Đô cấp.
6. Liên hệ đăng ký học: Khoa Đào Tạo Thường Xuyên – Trường Đại học Tây Đô
Số 68 Đường Trần Chiên (Lộ Hậu Thạnh Mỹ) KV Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP.Cần Thơ
ĐT: 0710 3831891 – 2232008.

Go to top