TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

dttx@tdu.edu.vn

Thông báo đào tạo từ xa đợt 2- năm 2022

Ngày đăng: 10/11/2022

tin tuyển dụng

Hiện tại chuyên mục chưa có bài viết

logo

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Địa chỉ: Khoa Đào tạo Thường Xuyên- Trường Đại học Tây Đô. Sô 68 Trần Chiên, Lê Bình, Cái Răng, Cần Thơ

Điện thoại: 0292.2232008-3831891

Website: cds.tdu.edu.vn

Email: dttx@tdu.edu.vn

Copyright © 2022

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông