TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

Lịch sử hình thành

Khoa Đào tạo Thường xuyên được thành lập theo Quyết định số 23/2009/QĐ-CTHĐQT ngày 02/7/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường Đại học Tây Đô.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông