TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

MẪU HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Mẫu hồ sơ Đại học hệ từ xa (văn bằng 2)

1
PHIẾU DÁN ẢNH
2
PHIẾU TUYỂN SINH
3
SƠ YẾU LÝ LỊCH

2. Mẫu hồ sơ Liên thông CĐ-ĐH

1
2
PHIẾU ĐĂNG KÝ
3
SƠ YẾU LÝ LỊCH
4
XÁC NHẬN CÔNG TÁC

3. Mẫu hồ sơ Đại học (văn bằng 2) chính quy

1
2
3

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông