TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

Tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy - Đợt 2 - Năm 2023

Click vào để xem chi tiết

 

 

Thông báo tuyển sinh Đào tạo liên thông đối với người có bằng Đại học khác (Đại học văn bằng 2) hình thức Đào tạo từ xa - Đợt 2 - Năm 2023

Click vào để xem chi tiết

 

 

Thông báo tuyển sinh Đào tạo liên thông đối với người có bằng Đại học khác (bằng 2) - hệ Chính quy - Đợt 2 - Năm 2023

Click vào để xem chi tiết

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông