TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Continuing Training Dept

Thông tin liên hệ

KHOA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

* Địa chỉ: 68 Trần Chiên, KV. Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.

* Điện thoại: (0292) 3831891 - 2232008

* Email: dttx@tdu.edu.vn

      * Website: www.csd.tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông